Vi hjelper deg å realisere drømmen din

 

Telefon    6387 8630 

Mobiltlf     9345 9900

 

Organisasjonsnr    980 171 825

 

 

Tømmermestre med kvalitet i fokus

Foretaket er godkjent innenfor følgende 5 godkjenningsområder :

 

· Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1

 

· Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1

 

· Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner,

      tiltaksklasse 1

 

· Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1

 

· Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner,

      tiltaksklasse 1

 

Vi innehar lokal godkjenning for ansvarsrett ihht. plan og bygningsloven § 98a.